512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Blog With Sidebar

Kiểm soát lưu lượng khí Ozone trong hệ thống xử lý nước thải

Nhiều nhà máy xử lý nước, thành phố sử dụng hệ thống xử lý Ôzôn để sản xuất nước sạch cho người dùng là các hộ dân cư và khu công nghiệp. Trong khi tất cả các loại hệ...

Giải pháp đo lưu lượng khí BIOGAS

Hiện nay, trên thế giới cũng như tại các tỉnh thành tại Việt Nam, việc sử dụng nguồn năng lượng sạch làm khí đốt cùng các mô hình sử dụng khí sinh học (Biogas) để chạy máy phát điện...