512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

blog
CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1093/TCHQ-GSQL NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬ DỤNG KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XNK Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo báo cáo của Cục Hải quan một số Tỉnh, Thành phố và các đoàn thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Hải quan, thời gian vừa qua phát sinh một số vấn đề có liên quan đến giám định chất lượng hàng hoá nhập khẩu: 1- Xe ô tô tải đã qua sử dụng cùng loại (do Hàn Quấc sản xuất) cùng một lúc có nhiều tổ chức cấp chứng thư giám định khác nhau: Trọng tải 5 tấn và trọng tải 5,5 tấn Do kết quả của các chứng thư này chênh lệch lớn về thuế (xe 5 tấn thuế suất 60%, xe 5,5 tấn thuế suất 30%). Nên Tổng cục Hải quan đã nhờ Hải quan Hàn Quốc xác minh và Công ty sản xuất xe hơi của Hàn Quốc thông báo từ trước đến nay họ chưa sản xuất loại xe có có trọng tải 5,5 tấn. 2- Linh kiện để lắp ráp ti vi đen trắng, cùng một lô hàng có tổ chức giám định xác định là CKD, tổ chức giám định khác lại xác định SKD. 3- Cùng một thiết bị máy in hoa đã qua sử dụng, có tổ chức giám định xác định chất lượng còn 60%, nhưng lại có tổ chức giám định khác xác định chất lượng còn 86%. 4- Cùng một loại xe du lịch, có tổ chức giám định xe đã qua sử dụng nhưng lại có tổ chức giám định khác xác định là xe mới 100%. Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, tránh gây ách tắc hàng hoá nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và tránh gây thất thu cho Nhà nước hoặc thiệt thòi đối với các Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan tạm thời thống nhất quy định như sau để Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện: – Trong trường hợp một lô hàng xuất, nhập khẩu, cần phải trưng cầu giám định để xác định chất lượng hàng hoá, mà có nhiều kết quả giám định khác nhau của các cơ quan chức năng thì tạm thời lấy kết quả của các Trung tâm giám định thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng làm căn cứ để áp mã, tính thuế. – Nếu kết quả giám định của các Trung tâm Đo Lường Chất Lượng có nghi vấn hoặc tranh chấp thì Hải quan yêu cầu tái giám định để đảm bảo tính khách quan, việc tái giám định do Hải quan quy định nội dung cần giám định và nơi giám định. Việc tái giám định là do yêu cầu chống gian lận Thương mại, chống thất thu thuế của Hải quan nên cơ quan Hải quan sẽ chịu chi phí, nguồn chi phí này Tổng cục Hải quan sẽ làm việc với Bộ Tài chính và sẽ thông báo kết quả sau. Nhận được công văn này, đề nghị Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố nghiêm chỉnh thực hiện.
Tags: