GIÁM ĐỊNH CONTAINER

Giám định container theo yêu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn IICL.

Giám định tình trạng container trước khi thuê/mượn, mua/ bán. Bao gồm: 

Giám định khung container. (trụ đứng, đà ngang, đà dọc). 

Giám định vách container. (vách trước, vách sau, vách trái /phải) 

Giám định sàn container. Giám định đáy (gầm) gầm container.

Giám định hàng hóa bên trong container.

Giám định số lượng, tình trạng thực tế hàng hóa

Giám định mức độ tổn thất hàng hóa.

Kiểm tra Sức bền chằng buộc và chứng nhận lasing trong container.