Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Giám định tình trạng, chất lượng, số lượng của hàng hóa trước khi xuất khẩu.
  • Giám định trình trạng, chất lượng, số lượng của hàng hóa khi nhập khẩu.
  • Giám định xuất xứ, quy cách đóng gói, ký mã hiệu của hàng hóa ghi trên packing list.
  • Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa khi nhập khẩu.
  • Giám định thông quan hàng hóa.

Hình ảnh hoạt động.

giam-dinh-hang-hoa-1
giam-dinh-hang-hoa-2
Poor-packing-responsible-for-65-of-damaged-cargo-800x400