512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Những nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam 2 tháng 2018

blog

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 34 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm có 5 nhóm hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD, chiếm 58,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt trị giá 3,03 tỷ USD, giảm 18,1% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 6,73 tỷ USD, tăng 41,1 so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng/2018 nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc với hơn 2,94 tỷ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước; từ Trung Quốc với 1,05 USD, tăng 9,2%  so với cùng kỳ năm trước;

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2018 đạt 1,97 tỷ USD, giảm 32,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 4,87 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong 2 tháng/2018 chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với gần 1,72 tỷ USD, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm truóc; nhập khẩu từ Hàn Quốc với 941 triệu USD, giảm 17%; nhập khẩu  từ Nhật Bản đạt 655 triệu USD, giảm 2,9% …

Điện thoại các loại và linh kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 767 triệu USD, giảm 51,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 2,34 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với gần 1,42 tỷ USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 801 triệu USD, tăng 37,5%; …

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 737 triệu USD, giảm 29,4% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2018 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2017.

 Vải các loại chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với 991 triệu USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước;  Hàn Quốc với 320 triệu USD, tăng 15,3%; từ Đài Loan với 215 triệu USD, tăng 8,8%; …

Nguồn: Baohaiquan.vn

Tags:

Leave a comment