512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Quy định mới về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu và ưu đãi thuế nhập khẩu

blog
Kể từ ngày 1/9/2016, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý quy định mới trong việc kiểm tra và thông quan hàng hóa được quy định tại Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN (“Thông tư 110”) và quy định mới về ưu đãi thuế nhập khẩu được quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (“Nghị định 122”). Thời gian kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa Thông tư 110 quy định tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện đánh giá sự phù hợp và gửi kết quả cho doanh nghiệp/người khai hải quan trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày kiểm tra hoặc lấy mẫu hàng hóa. Trường hợp vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khách quan phải kéo dài thời gian đánh giá sự phù hợp, tổ chức đánh giá sự phù hợp thông báo ngay lý do và thời hạn trả kết quả đánh giá sự phù hợp cho người nhập khẩu báo cáo cơ quan kiểm tra, cơ quan hải quan để cho phép kéo dài thời gian và theo dõi. Trách nhiệm của người khai hải quan Cũng theo Thông tư 110, để đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa cũng như quyền lợi hợp pháp của mình, doanh nghiệp/người khai hải quan có trách nhiệm: (i) thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chất lượng theo quy định; (ii) lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định để đánh giá, giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu; (iii) nộp kết quả đánh giá sự phù hợp lô hàng cho cơ quan kiểm tra, nộp kết quả kiểm tra chất lượng cho cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục thông quan theo quy định của pháp luật; (iv) lựa chọn biện pháp khắc phục tái chế, tiêu hủy, tái xuất, chuyển mục đích sử dụng và đề nghị bằng văn bản để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng; và (v) thực hiện quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng cụ thể Theo Nghị định 122, các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Đối với các mặt hàng hóa dầu như Benzen, Xylen, P- xylen và polypropylene (không bao gồm Polypropylen dạng nguyên sinh) áp dụng mức thuế suất nhập khẩu là: (i) 1% từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/12/2016; và (ii) 3% kể từ 01/01/2017. Doanh nghiệp khi nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu như sau: (i) ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.000cc áp dụng mức thuế tuyệt đối là USD 5.000; (ii) ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc áp dụng mức thuế tuyệt đối là USD 10.000; (iii) ô tô chở người từ 10-15 chỗ có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống áp dụng mức thuế tuyệt đối là USD 9.500; (iv) ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa có tải trọng không quá 05 tấn (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) thì áp dụng thuế suất ưu đãi là 150%; … Nghị định 122 và Thông tư 110 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.
Tags: