512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI eng

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

Với đội ngũ Giám định viên, chuyên viên hàng đầu trong ngành hàng hải, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lướng tốt nhất cho quý khách hàng trong và ngoài nước.
 
 • Giám định tình trạng của tàu/sà lan, phương tiện thủy, trước và sau khi thuê/ trả hoặc mua/ bán tàu.
 • Giám định khả năng đi biển của tàu.
 • Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất, đâm va/ tai nạn hàng hải
 • Giám định sách sẽ, kín chắc của hầm hàng.
 • Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp đo mớn nước.
 • Giám sát quá trình xếp/dỡ hàng hóa.
 • Giám tình trạng của hàng hóa trước khi dỡ hàng.
 • Giám định tổn thất của hàng hóa.
 • Tư vấn phân bổ hàng hóa lên tàu để nâng cao tính ổn định tàu.

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

 • Giám định tình trạng, chất lượng, số lượng của hàng hóa trước khi xuất khẩu.
 • Giám định trình trạng, chất lượng, số lượng của hàng hóa khi nhập khẩu.
 • Giám định xuất xứ, quy cách đóng gói, ký mã hiệu của hàng hóa ghi trên packing list.
 • Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa khi nhập khẩu.
 • Giám định thông quan hàng hóa

 

GIÁM ĐỊNH CONTAINER

 • Giám định container theo yêu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn IICL.
 • Giám định tình trạng container trước khi thuê/mượn, mua/ bán. Bao gồm:
 • Giám định khung container. (trụ đứng, đà ngang, đà dọc).
 • Giám định vách container. (vách trước, vách sau, vách trái /phải)
 • Giám định sàn container. Giám định đáy (gầm) gầm container.
 • Giám định hàng hóa bên trong container.
 • Giám định số lượng, tình trạng thực tế hàng hóa
 • Giám định mức độ tổn thất hàng hóa.
 • Kiểm tra Sức bền chằng buộc và chứng nhận lashing trong container.

GIÁM ĐỊNH LỰC CHẰNG BUỘC VÀ CHỨNG NHẬN LASHING

 
 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng của các trang thiết bị chằng buộc như cáp, xích, tăng đơ, ma ní, polyester belt, composite..
 • Kiểm tra, tư vấn sắp xếp, phân bố hàng hóa lên container hay các phương tiện vận chuyển như tàu/ sà lan.
 • Kiểm tra tính toán lực chằng buộc theo các phương dọc, ngang để thỏa mãn được những yêu cầu về an toàn khi vận chuyển của tổ chức hàng hải thế giới IMO/CTU.