512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA

>> Lashing/ Chằng buộc hàng hoá

Lashing là thuật ngữ dùng trong ngành hàng hải và vận tải biển nó có nghĩa là chằng buộc, cố định hàng hoá vào container hay các phương tiện vận tải. Đó là một công việc vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an toàn khi vận chuyển và bảo vệ hàng hoá. Do đó đơn vị thực hiện lashing phải có kiến thực nghiệp vụ, kỹ thuật tốt, thoả mãn được những yêu cầu, các quy định, tiểu chuẩn của những tổ chức liên quan như: Thông tư 07/2010 – TT 35/2013 BGTVT, IMO, CSS, CTU…

Qua nhiều năm làm công tác giám định chứng nhận an toán khi chằng buộc hàng hoá (lashing certification). Chúng tôi nhận thấy hầu hết các đơn vị chằng buộc hiện nay chỉ dựa vào cảm năng, áng chừng và theo kinh nghiệm của từng người, không thoả mãn được những yêu cầu về bảo vệ hàng hoá và an toàn trong quá trình vận chuyển theo quy định. Trên cơ sở đó, để đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên với kiến thức sâu rộng, đã xây dựng và áp dụng đồng bộ, bộ quy trình chằng buộc hàng hoá theo các quy định, các tiêu chuẩn của những tổ chức uy tín. CSS, CTU (IMO/ILO/UNECE). Áp dụng cho tất cả các loại hàng hoá và loại hình vận tải ( Vận tải đa phương thức). Tuỳ theo từng loại hàng hoá, dựa trên (hình dạng, kích thước, trọng lượng, đặc tính, loại hình vận chuyển, và yêu cầu đặc biệt của khách hàng) chúng tôi sẽ đánh giá và lên phương án lashing bảo vệ hàng hoá, an toàn nhất cho người vận chuyển.

>> Dịch vụ của chúng tôi

Lashing, chằng buộc tất cả các loại hàng hoá trong container. (GP, FR, OT, MAFI..)

   
 
  • Lashing chằng buộc hàng hoá trên tàu biển/ sà lan

   
 
  • Lashing các phương tiện, xe bus, cano, du thuyền