512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com
GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI Với đội ngũ Giám định viên, chuyên viên hàng đầu trong ngành hàng hải, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lướng tốt nhất cho quý khách hàng trong và ngoài nước. Dịch vụ giám định hàng hải của chúng tôi.
  • Giám định tình trạng của tàu/sà lan, phương tiện thủy, trước và sau khi thuê/ trả hoặc mua/ bán tàu.
  • Giám định khả năng đi biển của tàu.
  • Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất, đâm va/ tai nạn hàng hải
  • Giám định sách sẽ, kín chắc của hầm hàng.
  • Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp đo mớn nước.
  • Giám sát quá trình xếp/dỡ hàng hóa.
  • Giám tình trạng của hàng hóa trước khi dỡ hàng.
  • Giám định tổn thất của hàng hóa.
  • Tư vấn phân bổ hàng hóa lên tàu để nâng cao tính ổn định tàu.