512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Category Archives: Văn bản pháp luật

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1093/TCHQ-GSQL NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬ DỤNG KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XNK Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo báo...

Quy định mới về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu và ưu đãi thuế nhập khẩu

Kể từ ngày 1/9/2016, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý quy định mới trong việc kiểm tra và thông quan hàng hóa được quy định tại Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN (“Thông tư 110”)...